Over St. Bonifatius

Welkom op de Bonifatiusschool

Een school waar elk kind en elke ouder zich thuis voelt. Waar je jezelf gezien en gehoord voelt. Dat is de gedachte die het team van de Bonifatiusschool waar wil maken. Zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen tot een zelfredzaam, zelfverzekerd mens. Met alle vaardigheden om uiteindelijk een eigen ‘thuis’ te kunnen bouwen.

Tevredenheidsonderzoek 2017-2018

Gedurende het schooljaar 2017-2018 heeft er een uitgebreid tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden waarin de bevindingen van ouders, leerlingen en medewerkers werden meegenomen. 
De resultaten hiervan kunt u lezen in onderstaande links.

Samenvatting tevredenheidsonderzoek ouders
Samenvatting tevredenheidsonderzoek leerlingen
Samenvatting tevredenheidsonderzoek medewerkers