Medezeggenschapsraad

Inspraak & advies
Leden van de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigen de diverse groepen binnen onze school. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR denkt na over en kijkt mee met het schoolbeleid. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR is instemming- en adviesbevoegdheid.

 
Doel MR
Belanghebbenden een stem geven en meepraten over beslissingen: dat is het doel van de MR. Kwaliteitsbevordering staat hoog in het vaandel. De MR probeert deze in een sfeer van openheid en transparantie te verbeteren.

 
Samenstelling
De raad bestaat uit ouders en personeelsleden in gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouderleden.

 
Advies- en instemmingsrecht
De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht betekent dat schooldirectie en schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft, geldt dat wel. Schooldirectie en schoolbestuur kunnen zonder instemming van de MR geen besluiten nemen.

Je kunt vergaderingen van de MR bijwonen als toehoorder.
Vergaderdata
1 september 2019
7 oktober 2019
25 november 2019
20 januari 2020
11 mei 2020
22 juni 2020

Locatie: Bonifatiusschool
Starttijd: 20.00u 

Leden